36 Concurs Internacional de Ceràmica CICA2016
Del 02 de juliol al 18 de setembre.

 El CICA és un dels certàmens ceràmics més longeus i prestigiosos del nostre país.
Representa, doncs, un orgull per a l’Alcora i suposa un revulsiu cultural i turístic de
primer orde.
Són molts els beneficis que reporta al nostre municipi, al nostre patrimoni artístic i a
la nostra projecció internacional, destacant com a recurs turístic d’enorme potencial.
En la seua trenta-sisena edició, les dades de participació tornen a posar de manifest
la gran acceptació i prestigi amb què compte: 134 obres presentades, 91 ceramistes
i 25 països. Diversitat d’orígens que es traduïx en un increment de la diversitat de
les propostes artístiques presentades, amb el consegüent enriquiment de l’exposició
posada a disposició del públic. Aprofite per convidar i recomanar la seua visita al
Museu de Ceràmica.
En l’èxit del Concurs té molt a veure el paper que juguen institucions, empreses,
mecenes, representants polítics, ceramistes i moltes altres persones que, des de
l’organització, patrocini o voluntariat, han dedicat part del seu temps o recursos a ferlo
un referent en el món de la ceràmica contemporània. Gratitud, sempre, a tots ells.
M’agradaria fer menció especial als patrocinadors: la Caixa Rural Sant Josep de
l’Alcora, el General de l’Aire D. Federico Michavila, patró incansable del Concurs, i
la Diputació de Castelló.
També vull destacar el suport d’un gran nombre d’empreses, la majoria pertanyents
al sector ceràmic, que aposten des de fa anys per esta iniciativa i que continuen
recolzant i promocionant la ceràmica artística.
I com no, ressaltar la gran tasca del Museu de Ceràmica i la Comissió Organitzadora,
així com la professionalitat dels components del jurat. I agrair, especialment, la
participació de tots els i les ceramistes. Gràcies per situar l’Alcora en un escenari
de qualitat.
Finalment, felicitar als guardonats i guardonades en la present edició i també a les
autores i autors de les obres finalistes, les quals formen part de l’exposició i del present
catàleg. Un mèrit més que destacable.
 
Víctor Garcia i Tomàs
Alcalde de l’Alcora
17 sql / 4 sqlseo / 0.06765509s.